Ivy78

23 teksty – auto­rem jest Ivy78.

Ser­ca są często łama­ne przez słowa niewypowiedziane. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 8 stycznia 2012, 23:33

Z Rozum Czas-em

I miłości nie zrozumiesz
Jeśli pat­rząc stoisz w tłumie
I tłumaczysz na swój sposób
Tak jak mi­lion in­nych osób

Bądź je­dynym co wie jak to
I na przekór wszel­kim faktom
Kochać cza­sem bez rozumu
Wyjdź na chwilę z te­go tłumu

Zro­zum Ser­ce, umysł, ciało
Cza­sem to już jest za mało
Zro­zum duszę, ona błaga
Opuściła Cie odwaga???
...................................

Sta­ram się, wciąż mam nadzieję...
Głupi ten co wciąż się śmieje 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 3 grudnia 2011, 07:55

Fraszka część druga

Zdarzyło się raz cho­remu na miłość zwariować
Ro­bił po­tem wszys­tko by odpokutować

Pos­ta­wił na mil­cze­nie wszakże ono jest złotem
Nie prze­widzial głupi te­go co było po tym

Odez­wać sie już nie chciała na­kar­miona ciszą
Te­raz księżyc i gwiaz­dy ją do snu kołyszą 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 23 lipca 2011, 00:30

Już nie wiem czy po­gubiłam swo­je myśli
czy sa­ma się w swoich myślach pogubiłam.... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 21 lipca 2011, 00:30

Czas nie jest Twoim przy­jacielem, nie zaw­sze leczy rany
Nie znaj­dziesz go na liście leków rekomendowanych 

myśl
zebrała 18 fiszek • 14 lipca 2011, 00:36

Nie wy­mażesz gumką wstyd­li­wej przeszłości
Nie na­malu­jesz kredką bar­wnej rzeczywistości
Lecz będąc Pa­nem swe­go przeznaczenia
Możesz naszki­cować swą przyszłość
I dążyć do jej spełnienia... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 lipca 2011, 00:38

Życie jak szklan­ka go­ryczy, wy­piij do dna tyl­ko wte­dy możesz się odbić. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 11 lipca 2011, 01:23

Poz­bieraj się
Nim światło w tu­nelu zniknie... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 10 lipca 2011, 01:13

Spa­dając z huśtaw­ki życia nie roz­glądaj sie za ty­mi którzy też upad­li i leżą bezwładnie
Znajdź tych którzy pot­ra­fili się pod­nieść i naśla­duj ich na­wet gdy mówią że tak nieładnie 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 lipca 2011, 00:44

Os­trożnym bądź gdy wciąż masz nadzieję
Nadzieją żyj gdy to w co wie­rzysz istnieje
Is­tnieniem swym na­maluj swe­go snu spełnienie
Spełniając sny omi­jaj zagrożenie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 lipca 2011, 00:38

Ivy78

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ivy78

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność